Home » Знаете ли, че..., Рубрики

Знаете ли, че думата “fuck” означава…

Submitted by
zname

Знаете ли че думата “fuck” в същност е акроним. Изразът датира от времето когато Англия била малко населена поради обичайната комбинация от войни и чума.

Тогава кралят издава официално нареждане, според което е трябвало да се увеличи населението. Съкратено заповедта била “fuck”, която идва от “Fornicate Under Command of the King” или на български “Прелюбодействайте по командване на кралят”