Home » Услуги

Какво е добре да знаем за монтажа на резервоарите за вода

Submitted by
Резервоар за вода

В наши дни резервоарите за вода намират все по-широко приложение. Те са незаменими в редица отрасли като земеделие, химическа промишленост, хранително-вкусовата промишленост и прочие. Експертите ги определят като екологично безопасни за околната среда и подпочвените води. Голямо тяхно предимство е, че не се нуждаят от допълнителна хидроизолация.

Специално пластмасовите съдове са по-леки, което говори за по-лесното им транспортиране от едно място на друго. В зависимост от размера си могат да бъдат превозвани от различни по големина превозни средства. В следствие на по-лекото тегло многократно се улеснява и монтажа.

За да бъде даден резервоар за съхранение на вода успешно монтиран, е нужно да се спазват определени изисквания. Най-важното от тях е да се монтира над нивото на подземните води.

Когато избираме вида и локацията на цистерната, трябва да съобразим няколко неща, а именно:
• предназначението
• експлоатационният режим на водоснабдителната система
• категорията на обезпеченост на водоподаването
• качеството на водния ресурс
• топографските условия
• хидравличните характеристики на водопроводната система.

Изисквания към монтажа на резервоар за вода

Според професионалистите в сферата резервоарът за вода е най-добре да монтира възможно най-близо до водоснабдявания обект. Причините за това са не една и две. На първо място е, разбира се, безопасността. На второ място може да споменем икономията от тръби и други устройства като помпи. По този начин ще се минимизират и загубите на флуид по пътя от резервоар за вода до неговата крайна цел. Повече информация и технически данни за резервоарите за вода може да прочетете тук http://ecoteam-bg.com/bg/product/rezervoari-za-voda

Избраното разположение на конкретния резервоар на вода трябва да е съобразено с почвата в избрания район. В процеса на монтиране не бива да се неглижира проверката, която да увери, че възможността за навлизане на замърсявания е минимална.
Цели се да се избегне външно проникване през стените, покрива, отворите, входовете или през тръбопроводите.

Резервоарите за вода се отличават с голяма дълготрайност – повече от 50 години. Те са идеални не само за нуждите на бизнеса, но и на домакинствата. Осигуряват постоянен достъп до воден ресурс, което може да се окаже от ключово значение в периоди на суша или аварии.

Цена на резервоарите за вода

Цената на по-големите цистерни е по-висока. Този разход обаче е оправдан, защото ще ни донесе спокойствие в дългосрочен план. Именно затова е разумно да помислим за по-голяма по обем цистерна.