Home » Здраво тяло

Видове барокамери и значението им

Submitted by

Конструкцията на барокамерата се изпълнява във вид на цилиндър със сферични дъна, снабдена с илюминатори, комуникационни устройства, системи за подаване и отвеждане на въздуха и система за контрол на въздух.

Камерите са стационарни и мобилни.

Стационарните барокамери са разположени в специално определени места и се използват за лечение и профилактика.

Мобилните камери са предназначени за оказване на спешна помощ и предвижване на пострадалия до стационарната камера за лечение с кислород.

Тези два вида се различават по размерите си – мобилната камера има диаметър не повече от 1,20 метра. Новите транспортни камери са направени от по-леки материали и са компактни.

Концентрацията на въглеродния двуокис и вредните вещества, отделяни от хората при дишане в затворено помещение, бързо достигат пределната концентрация, процентното съдържание на кислород във въздуха намалява и за да се изведат вредните газове и освежи въздуха, се включва вентилация, мощността на която зависи от броя на хората и интензивността на дишане. За създаване на комфортни условия се поддържа определена влажност и температура.

Благоприятното влияние на кислородната терапия на самочувствието, бързото заздравяване на раните и възстановяване след боледуване било забелязано много отдавна, а в средата на миналия век лечението в барокамера започва да се използва като действащ метод за рехабилитация и профилактика на редица заболявания.

Пълноценното осигуряване тъканите на организма с кислород е необходимо условие за здраве и дълголетие. Но именно този процес се нарушава в резултат на много болести. Признаци на този проблем са безсънието, обща отпадналост и разсеяност, умора. Най-чувствителни при недостиг на кислород са нервната и сърдечно-съдовата система.

Подобни проблеми могат да се решат с повишаване кислорода в кръвта, но при нормално атмосферно налягане, даже при дишане на обогатен въздух, да се достигне този ефект е невъзможно.

Лечението с кислородна барокамера позволява да се избегне това затруднение. Повишаване кислородното съдържание в кръвта се постига с насищане на плазмата с кислород. Това е възможно благодарение на повишеното налягане в камерата, при което се повишава разтворимостта на газовете.

За ефективно лечение барокамерата е оборудвана със стационарна дихателна система, позволяваща вътре в апарата да се поема чист кислород. Тя представлява дихателна маска за лице, свързана с колектори за подаване и извеждане на кислород. Кислородът се подава от специални балони, намиращи се извън камерата, изходът на кислорода също е извън камерата.

За работа с кислородната камерата са необходими техническа квалификация и знание за лечението чрез нея.