Home » Забавно

Разликата между добрите, лошите и умните момичета

Submitted by
Three Funny Street Style Hipster Girls Taking Selfie with Smartphone at White Brick Wall Background. Casual Fashion in Spring or Autumn. Teenage Friendship and Lifestyle Concept. Copy Space.

Добрите момичета вярват в рая, лошите в ада, а умните в Дарвин.

Добрите момичета чакат принца на
белия кон, лошите – милионера с черен Мерцедес, а умните знаят, че и двата персонажа са измислени.

Добрите момичета спят с пижама, лошите
– голи, а умните – в зависимост от
ситуацията.

Добрите момичета търсят своите
ерогенни зони, лошите ги знаят, а умните знаят, че неерогенни зони не съществуват.

Добрите момичета са верни на мъжа си, лошите – на любовника, а умните – на себе си.

Добрите момичета не обличат миниполи, лошите обличат, че и без бельо, а умните не носят минипола на работа.

Добрите момичета се пекат на слънце с
бански, лошите – топлес, а умните – на
сянка.

Добрите момичета имат работа, лошите –
спонсор, а умните – свой бизнес.

Добрите момичета вяpват в чистата любов, лошите – в платената, а
умните – в качествената.

Добрите момичета се обличат внимателно, лошите – предизвикателно, а
умните – бързо.

Добрите момичета стават грижливи
съпруги, лошите- вълшебни любовници, а умните – верни приятели.