Home » Здраво тяло

Причини и симптоми на глаукомата

Submitted by
glaucoma2

Глаукомата е понятие, използвано за идентифициране на група от заболявания на очите, които увреждат зрителния нерв. Това най-често довежда до необратима загуба на ганглийните клетки на ретината. Ако глаукомата не се лекува, може завинаги да нанесе тежки поражения върху зрителния нерв. Отговорността за получаване на светлина от ретината се пада на очнит нерви, които ги изпращат под формата на импулси към мозъка. Ако очните нерви се увредят, може да се стигне до пълна слепота. Повишаването на вътреочното налягане е един от най-важните фактори, които могат да доведат то това заболяване. Макар този факт, глаукомата се появява при хора с нормално очно налягане. Вътрешното налягане в очите е детерминирано от производството и оттичането на течността, наречена воден хумор, която подхранва отделните структури на очите. Течността в окото се произвежда от цилиарни органи и изпълва предната камера на окото. Течността се транспортира, благодарение на дренажна система, наречена трабекулара мрежа. Всяко състояние, което може да причини намаляване на потока воден хумор или неговото блокиране през трабекуларната мрежа, би могъл да причини натрупването на течността в предната камера, а това, от своя страна, носи риск от повишаване на вътрежчното налягане.

Когато болестта се пренебрегне, може да доведе до увреждане на ретината и зрителния нерв за постоянно. Рискът от глаукома при страдащите от късогледство лица е по-висок. Хора, които използват трайно лекарсства, например, стероиди също са в рисковата група. В някои случаи, глаукомата може да бъде в следствие на очна травма или очно възпаление. При глаукомата с отоворен ъгъл, водния хумор минава като поток през трабекуларната мрежа и постепенно намалява и така се натрупва в предната очна камера количество от течността.

Глаукомата се дели основно на глаукома с отворен и такава със затворен ъгъл. Изследванията показват, че по-възрастните хора са с по-висок риск от развиване на отворен ъгъл на заболяването, което се дължи на изтънелите им от възрастта роговици или на наличието на тежко късогледство. Някои общности като японски, китайски, монголски и виетнамски са с по-висок риск от развитие на глаукома със затворен ъгъл, благодарение на това, че предната камера на очите им е по-плитка.