Home » Технологии

Пелети или брикети

Submitted by

Известно е, че енергийния проблем се отнася към най-сериозните проблеми на човешкото общество по всички краища на земята. Бензин, газ, електричество постоянно поскъпват и това е известно на всеки от собствен опит.

Във връзка с това е ясно, че бизнеса с производство и продажба на енергоносители ще бъди стабилен и има бъдеще. Производството на биотопливо, такова като гранули и брикети, разбира се, не може да се сравнява с мащабите на производството на нефт и газ, но неговото потребление от година на година расте.

Всяко биотопливо се получава по пътя на пресоване на предварително надробена и изсушена растителна биомаса. Пелетите не съдържат никакви свързващи добавки, слепването на стърготината се осъществява чрез лигнина под въздействието на високо налягане, намиращ се в състава на дървесината.

Необходими условия за протичане на този процес е ниската влажност на суровината ( 8 – 12 %), за това сушилнята е задължителна. След изсушаването стърготините постъпват в пресата. Пелетите представляват пресовани цилиндри с диаметър около 6- 8 мм и дължина 1- 2 см, които се пакетират в книжни торби.

Възможността на гранулите да изтичат позволява пълно автоматизирано зареждане както на битови, така и на промишлени котли – пелетите се сипват в бункера, от където с помощта на шнек дозирано попадат в пещта. По такъв начин котела без зареждане на гориво може да работи няколко дни до изпразване на бункера.

В страните от Европа потреблението на гранули за отопление заема значителен дял от различните видове отоплителни материали. По данни за 2012 година потреблението е било повече от 16 милиона тона. Към 2020 година се очаква да нарасне до 80 млн.тона и това е необходимо за да се намалят емисиите на вредните газове и парниковия ефект, а така също и зависимостта от изкопаемите горива.

Брикетите се отличават много от пелетите по своята големина и по своето приложение са по-близко към дървата за огрев и каменните въглища, само че се отличават от дървата по това, че отделят 2 пъти повече топлина и са по-лесни за превоз.

За разлика от пелетите, брикетите могат да се ползват в обикновени печки и котли. За ползването на гранулите за огрев е необходимо специално оборудване.

Брикетите заместват каменните въглища в големи мащаби.Към брикетите няма големи изисквания за качеството на суровината. Наличието на кора увеличава пепелното съдържание.

Гранулите за огрев са с по-голяма калоричност, малко пепелно съдържание и много лесно се транспортиране и съхранение.