Home » Статии

Оперативен лизинг на автомобили – мода или необходимост

Submitted by

В западна Европа основна част от фирмения автопарк се придобива чрез оперативен лизинг на автомобили. В световен мащаб тази услуга се използва повече от 50 години. При нас намира широко приложение в последните години.

Оперативност и гъвкавост са основните му качества – в самото наименование е показано ключовото преимущество – оперативност. Наемателят може да получи автомобила за много кратък срок и за необходимия му период. При това той ще получи автомобил, който може веднага да започне да ползва. Ето, това е разликата от закупения на кредит автомобил – не е необходимо вие да го регистрирате в КАТ. Служители от оперативен лизинг на автомобили регистрират всички автомобили, така че клиентите да могат веднага да ги ползват.

Фирмите, занимаващи се с този начин на отдаване на автомобили за ползване, владеят до съвършенство информацията за всеки автомобил, който предлагат, възможностите за неговото бързо предоставяне и използване, за пазара, на който те участват и неговата перспектива на развитие. Това им дава възможност да намалят вноските за оперативен лизинг на автомобили и да бъдат много по-гъвкави от фирмите за лизинг. Така той се превръща в съставна част на успешния бизнес.

Големите фирми предпочитат да наемат автомобили със сключен договор с фирма за оперативен лизинг на автомобили защото ефекта е по-голям в сравнени с реорганизация на собственото автомобилно стопанство. Работата по отношение на организацията, контролирането и планирането на разходите отпада. Фирмата може да се концентрира върху своя основен бизнес, да отпаднат непрофилираните дейности.
Това е една от основните ценности от сътрудничеството с лизингови компании.

За средните и малки фирми се намаляват разходите и се увеличава ефективността, тъй като с управлението на автопарка се занимават професионалисти и тук възниква икономия от обслужването. Самата фирма не може професионално да се занимава със своето автомобилно стопанство, ще се наложи да наема професионалисти на щат или да си концентрира вниманието върху него, а не на основния свой бизнес.

В същото това време не се налага фирмите да заделят съществена сума от оборотния капитал за закупуване на нови автомобили. При това равните месечни вноски по оперативен лизинг на автомобили позволяват рационално планиране на бюджета им.