Home » Релакс

Наследство…

Submitted by
lose

Умираща баба казва на внучката си:
-Искам да ти оставя моята ферма. Това включва вила, трактор и друго оборудване, чифлика и $ 22 398 750 в брой. Внучката, виждайки себе си богата, казва:

-О,Бабо! Tолкова си щедра! Аз дори не знаех,че си имала ферма… Къде е?
С последния си дъх, бабата прошепнала:
-Facebook …