Home » Услуги

Монтиране и поддръжка на асансьори

Submitted by

Има много фирми осъществяващи поставянето на различни видове асансьори. Не всички обаче поемат задълженията за поддръжка на асансьорите. В същото време за много организации и частни лица е много важно да се извършва комплексен подход за решаване въпроса за оборудването на многоетажните сгради с надеждни и безопасни подемни устройства.

Дейността на повечето фирми, занимаващи се с поддръжка на асансьори, отговаря на принципа за всестранно обезпечаване на всеки клиент не само с продукцията от завода, изработващ съвременно асансьорно оборудване. Фирмите се стараят да предложат широк асортимент от услуги, за да се икономисат време и средства на потребителите. За това в списъка на услугите освен поставяне на оборудването, влизат: проектиране, монтиране и поддръжка на асансьори, ремонт, модернизация и ако се налага смяна на устройството.

На пазара се предлага голям избор на асансьорно оборудване. Специалистите винаги са готови да консултират потребителите по отношение на предлаганите видове подемни устройства и оборудване към тях. Винаги може да се разчита на професионализма на работещите във фирма за поддръжка на асансьори за монтиране и техническо обслужване на вашия превозвач към върховете. Използвайки комплексния подход за обезпечаване на клиентите с безопасно и надеждно оборудване добрите професионалисти гарантират високо качество на резултата от своята дейност.

Правилната организация на монтирането и техническото обслужване на асансьорите е възможна само благодарение на високата квалификация на специалистите от всяка фирма. На всяко ниво в работата на специализираните фирми за техническо обслужване на асансьори работят хора с доказан професионализъм, знания и опит. Високото ниво на подготовка на кадрите осигурява успешно изпълнение на проектирането и поставянето на подемните устройства, безупречно направеното монтиране и ремонтни дейности, качествено обслужване и модернизация на различни видове асансьорно оборудване.

Както е известно асансьорите в многоетажните сгради са монтирани доста отдавна и нуждата от ремонти при тях е голяма. Последните няколко години се работи изключително по въпроса за повишаване надеждността на асансьорите и качествено обслужване на пътниците. Непрекъснато се усъвършенства системата за поддръжка на асансьори, подобрява се системата за контрол на работата на асансьорите в реално време.

Осигурено е 24 часово обслужване на подемните устройства. Ремонтните дейности се извършват по заявка на клиентите. При възникнали аварии специалистите веднага реагират на повикванията. Сигурността на хората, ползващи асансьорите, е основна грижа на всяка фирма занимаваща се с техническото им обслужване.