Home » Знаете ли

Кюлче злато или златни монети

Submitted by

За сериозните и големи инвеститори кюлче злато е ефективния начин за влагане на средства в злато. За по-голямото кюлче злато, което имате намерение да купите, ще заплатите по-ниска цена за унция злато. Но, има и обратна страна на медала – по-голямо кюлчето създава по-големи проблеми при продажбата.

Най-общо казано, собственик сте на кюлче от един килограм, а искате да продадете само 100 грама, няма как да се получи – не е така лесно да се отреже парченце злато.

Вашият избор става още по-труден – трябва да откриете професионални играчи на пазара за злато, за да продадете кюлчето, защото обикновените хора не искат да си имат работа с големи кюлчета.

От рационална гледна точка разумно е да се предпочитат златните монети. Във връзка с голямото производство и навлезлите нови технологии при сечене на монетите, техните цени се оказват конкурентно способни в сравнение с цената на еднакви по тегло кюлчета.

Освен това, малка е вероятността да се срещните със сериозни проблеми при препродажбата на златните монети.

За всички изделия има допълнително заплащане – това са разходите за направата им, и това се добавя към стойността на самото злато. Точната цена и надценката зависят от факторите на пазара и могат да се изменят с всеки ден и с всеки час.

Много е лесно да се вземе решение за покупка на златни изделия, като се ръководите само от процента на надценката.

Ръководейки се от това, хората считат че покупката на кюлче злато е добрия изход, пренебрегвайки при това възможността за препродажбата на монети, по-специално продажбата на старите монети с голяма надценка или продажбата на всички тези монети в частните колекции.

Търговците на злато понякога правят отстъпки на цената на самото злато, но винаги остават надценката непроменена.

Всички тези фактори водят до това, че хората по света, занимаващи се със злато, започват да отдават предпочитание на златните монети, а не на кюлче злато.

Трябва да се замислите и на какво да дадете предпочитание -на стари или съвременни златни монети.

Разбира се, не трябва да се изключва влиянието на състоянието на пазара, но във всяко време, когато надценката на монетите остане еднаква или слабо се повишава, вие трябва да купувате.

Голямото кюлче злато е ефективен начин за закупуване на злато. Монетите са по-доброто вложение. Старите монети са по-изгодната покупка.