Home » Услуги

Качествена смяна на щрангове – да я направим сами

Submitted by

Когато нещата излязат извън контрол, сме принудени да се хващаме на работа. Така най-често се случва със смяната на щранговете. По принцип чакаме да се окаже, че повече нашата канализация не иска да ни поема отпадъчните води. Причината е ясна – стари корозирали тръби, намален вътрешен диаметър и слаба пропускливост.

За да се направи правилната смяна на щрангове, като за начало е необходимо да се направи демонтаж на старите тръби.

На този етап е много важно да се следят и спазват точно инструкциите, защото при допуснати пропуски или грешки новата система няма да работи правилно. Трябва да отбележим, че е по-добре да се потърси помощ от приятел или съсед. Става въпрос за смяна на чугунена канализационна система и сам да се справиш е доста сложно.

И така, всяка работа започва с подготовка. Информирайте съседите за ремонта, който ви предстои. Съгласувайте работата си по смяната на тръбопровода с тях, защото в процеса на работа ще ви се наложи да спрете водата за всички, за да направите смяната на щранга.

По-нататък се заемете с подготовката на необходимите инструменти както за демонтажа на старите тръби, така и за монтажа на новите.

Ще ви бъдат необходими инструменти за рязане на чугун, за откачане на тръбите, за свалянето им, за откриване на тръбите под цимента, материали за запушване временно на тръбопровода, поялник, лични защитни средства, необходими за вашата безопасност.

Както вече казахме, задължително трябва да съгласувате работата си със съседите, защото в противен случай при смяна на щранговете, ако съседите ползват канализацията, то всички отпадъци ще постъпят във вашето жилище. Това се отнася за живеещите над вас.

Най-добрият вариант за смяна на щрангове е демонтаж на тръбите на всички етажи и монтиране на новите. Ако никой не се съгласи, то смяната ще бъде само във вашето жилище.

За начало изкарайте старите тръби с голямо внимание и съсредоточеност. Те са прогнили и лесно се трошат. Трябва да се внимава да не попаднат части от тръбите в канализацията.

След почистване поставете новите пластмасови тръби като най-напред закрепите горната част, а после в тройника долу. Да се внимава при затягането на тръбите, защото пластмасата може да не издържи и да се пукне тръбата.

Както се вижда сами да направите смяна на тръбопровода е сложно, но изпълнимо.