Home » Технологии

Какво е термопомпа с водоизточник?

Submitted by
termo

Термопомпата с водоизточник работи подобно на традиционната термопомпа с въздушен източник, с тази разлика, че тя извлича и излъчва топлината чрез вода вместо с въздух. Това катехорично не е тип система за домашен комфорт, която ще бъде удачна за всеки, но ако живеете в район близо до кладенец, езеро или друг естествен водоизточник, може да се наложи да го обмислите.

Всички видове термопомпи могат да осигурят отличен целогодишен контрол на температурата, като доставят топлина през зимните месеци и я отнемат през лятото. Основната разлика между видовете термопомпи е там, където те получават топлината или я отдават.

Традиционните термопомпи с въздушен източник получават топлината си от въздуха навън, тъй като дори относително студен въздухът, всъщност, съдържа значително количество топлина. Те използват тази топлина, за да поддържат дома ви топъл през зимата, но тъй като външните температури се понижават под нулата, тези термопомпи могат да станат все по-малко ефективни.

От друга страна, термопомпите с водоизточник работят по същия принцип като термопомпите с въздушен източник, но те извличат топлината от водата, а не от въздуха. Те правят това чрез въртене на вода чрез система от тръби, които се намират на дъното на водно тяло. Тъй като водата преминава през цикъла, тя събира топлина от езерото или резервоара и я пренася обратно в къщата ви.

През лятото, процесът се обръща и топлината се извежда от къщата ви и се изхвърля в охладителната вода отвън. Подобно на термопомпите с въздушен източник, термопомпите с водоизточници са малко по-ефективни при охлаждане, отколкото при отопление, тъй като дори дълбоките води в крайна сметка ще се охладят през зимата. Въпреки това, водата често е по-топла от въздуха, така че термопомпите с водоизточник могат да бъдат добра алтернатива, ако живеете в малко по-хладен климат.

Разбира се, вие също трябва да имате достъп до водоизточник, за да имате инсталирана термопомпа с водоизточник.