Home » Услуги

Домоуправител – решение на проблемите

Submitted by

Управлението на жилищните кооперации трябва да осигури благоприятни и безопасни условия за живота на хората в сградата. Домоуправителят, който е отговорен за всичко това, трябва да решава различни административни задачи, свързани с общата собственост.

В съвременния забързан ритъм на живота все повече хора се убеждават, че най-правилното решение е професионалното управление.

Домоуправителят е физическо лице, на което се възлагат всички текущи задачи по организацията на работата, свързана с общата собственост.

Непрекъснато се потвърждава необходимостта от смяна на самоуправлението на многоетажните сгради с професионално.

Има много фирми, които предлагат професионално управление на общата собственост в големите сгради. Тези фирми имат възможност да обслужват както административни, така и жилищни сгради.

Хората, работещи по управлението на жилищните сгради, притежават добър опит и достатъчно знания и умения за справяне с всички възникнали проблеми. Те не само определят основните направления по работата за опазване и поддържане на общата собственост, но и контролират изпълнението на всяка една задача.

За да могат да ползват домоуправител от професионална фирма, живущите в дадена сграда или вход трябва да вземат решение за това на общо събрание.

След това се подписва договор между фирмата и представител на жилищната кооперация, в който се посочват правата и задълженията на всяка една от страните.

Домоуправителят, поел отговорността за съответния обект, има грижата за обслужването на общата собственост. Той осигурява фирми за ремонт на асансьор, отоплителна, водопроводна и канализационна системи, както и при възникнал проблем в електроснабдяването.

Разбира се, всичко това се прави срещу определено заплащане, посочено в договора.

Разходите по ремонта и поддръжката на общата собственост са за сметка на всички собственици.

За всички направени разходи се прави отчет – в счетоводната книга се завеждат приходите от събраните от собствениците суми и разходите, изплатени по ремонта и поддръжката на общата собственост.

Изправност на входни врати, проблеми с мазетата, покрив на сградата, всичко това е ангажимент на човека, поел отговорността да отговаря професионално за сградата.

Да се отстрани авария, да се организира общо събрание на живущите в кооперацията, да се решават непрекъснато възникващи проблеми с асансьор, отопление, това са задължения на домоуправителя.

Преминаването към професионално управление е най-изгодния вариант за собствениците на всяка една жилищна сграда, за да се поддържа в изправност всяка обща собственост.