Home » Технологии

Бактериите и почистването на септичните ями

Submitted by

За жителите на къщи и вили, които не са включени в канализационна система, актуален проблем е почистването на септичните ями. Благодарение на добавянето на живи бактерии в септичните или помийни ями този проблем се решава.

На пазара се предлагат много препарати за почистване на отпадъчните води, но за да направим правилния избор трябва да знаем принципа на действието им и условията за ефективното им ползване.

Почистването на отпадъците от жизнената дейност на човека с помощта на микроорганизми е екологично безопасно, тъй като те са част от живата природа и, попадайки в изкопната яма, направена саморъчно, просто вършат своята работа. Нашите жизнени отпадъци са храна за тях.

Важно е да се помни, че използването на химични препарати за почистване, съдържащи хлор, унищожават бактериите.

Препаратите, съдържащи бактерии за почистване на септичните ями, са предназначени за отстраняване на следните проблеми:
– преработка на органични отпадъци и мазнини;
– отстраняване на неприятния мирис;
– пречистване на отпадъчни води от затлачване.

Трябва да се знае, че бактериите след преработка на отпадъците могат да попаднат в състояние на покой или да забавят своята жизнена дейност. При отсъствие на източник за храна те умират. При ниски температури жизнената им дейност също намалява.

За почистване на ямите се използват препарати, които включват анаеробни микроорганизми, аеробни или комбинирани.а
Анаеробните бактерии за почистване на септичните ями не се нуждаят от кислород за своята жизнена дейност. В резултат на тяхната дейност отпадъците, намиращи се на дъното, гният.

Аеробните бактерии за почистване на ямите имат нужда от кислород за своята жизнена дейност. Преработените отпадъци са екологично безопасни и могат да се използват за торене на селскостопанските култури.

Комбинираните препарати съдържат и двата вида бактерии. Те са най-ефективни. Ефективното ползване на комбинираните препарати в течен вид или на прах е възможно при постоянно постъпване на отпадъци от жизнената дейност на човека. В противен случай колониите бактерии загиват.

Преди да се закупи съответния препарат е необходимо да се прочете неговата инструкция за приложение, отзивите на потребителите, да се сравнят цените и да се прецени кой е най-подходящ за конкретния случай. Цената на препарата зависи от страната производител и не винаги евтините са с ниско качество.

Обикновено един производител произвежда цяла линия препарати с различно направление. В зависимост от това се различават следните направления:

– за стартиране на системата за почистване от нула;
– почистване на отпадъчните води, съдържащи отпадъци от битова химия и мазнини;
– консервиране на почистващата система в период на отрицателни температури;
– средства, работещи при всички условия.

Биопрепаратите за почистване на септичните ями са с различни цени и са в три форми – течна, прахообразна и таблетки.